Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet

 

VOSVI is de branchevereniging van 25 aangesloten vrijwilligerssteunpunten/ centrales. De vereniging behartigt de belangen van vrijwilligerssteunpunten/ centrales die werkzaam zijn in Overijssel en ondersteunt en bevordert het vrijwilligerswerk in Overijssel.
Hierbij richt VOSVI zich met name op de ontwikkeling van professionele vrijwilligerssteunpunten/centrales, met als uitgangspunt dat deze zo goed mogelijk in kunnen spelen op de vraag op lokaal niveau. VOSVI is door de grote hoeveelheid kennis en ervaring uit de praktijk de expert op het gebied van vrijwillige inzet in Overijssel.

 

Wat doet VOSVI:

Stimuleren en faciliteren van de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen vrijwilligerssteunpunten/centrales.

Het uitwisselen van kennis en ervaring in vrijwilligerswerk met relevante partijen zoals provincie, gemeenten en verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken.

Trends en ontwikkelingen in vrijwilligerswerk vertalen naar concrete projecten.

VOSVI biedt vanuit haar deskundigheid advies en ondersteuning aan vrijwilligerssteunpunten/centrales, overheden en organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken.

VOSVI behartigd de belangen van vrijwilligerssteunpunten/centrales in de provincie Overijssel.

VOSVI neemt deel aan de NOVi (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

 

 

 

Cookiebeleid: Wij respecteren uw privacy daarom ondersteunen wij het Cookiebeleid van onze webmaster.