Welkom op de website van VOSVI

VOSVI is de branchevereniging van 23 aangesloten vrijwilligerssteunpunten en -centrales in Overijssel.
De vereniging wil het lokale vrijwilligerswerk in Overijssel zo goed mogelijk ondersteunen en versterken.
VOSVI richt zich met name op versterking en ontwikkeling van lokale vrijwilligerssteunpunten en -centrales.
VOSVI beschikt dankzij haar leden over een grote hoeveelheid kennis en praktijkervaring en is daarmee de expert op het gebied van vrijwillige inzet in Overijssel.

Wat doet VOSVI:

  • VOSVI stimuleert en faciliteert het uitwisselen van kennis en ervaring tussen vrijwilligerssteunpunten en -centrales.
  • VOSVI deelt kennis en ervaring in vrijwilligerswerk met relevante partijen zoals provincie, gemeenten, verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken.
  • VOSVI vertaalt trends en ontwikkelingen in vrijwilligerswerk naar concrete projecten.
  • VOSVI adviseert betrokken partijen over ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
  • VOSVI behartigt de belangen van vrijwilligerssteunpunten en -centrales in de provincie Overijssel.

Statuten VOSVI

 

Project BestuurdersCentraal Overijssel

VOSVI voert vanaf 2019 het project BestuurdersCentraal Overijssel uit in 6 gemeenten in Overijssel. Doel van het project is om de ondersteuning van bestuurlijk vrijwilligerswerk lokaal te versterken en vernieuwen. Het project is van start gegaan met een draagvlakpeiling onder besturen van vrijwilligersorganisaties in alle deelnemende gemeenten. Bekijk hier de resultaten in de infographic of download het volledige onderzoeksrapport.

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij een financiele bijdrage van de Provincie Overijssel.