Organisatie

De Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) is de branchevereniging voor steunpunten vrijwilligerswerk en vrijwilligerscentrales in de provincie Overijssel.
24 Overijsselse Steunpunten Vrijwilligerswerk en Vrijwilligerscentrales zijn lid van VOSVI.

Doelstelling van VOSVI is de branche van vrijwilligerswerk kwalitatief te versterken en onderling te verbinden, zodat vrijwilligerssteunpunten en-centrales optimaal kunnen functioneren t.b.v. de lokale samenleving.

Wat doet VOSVI:

  • VOSVI organiseert jaarlijks een aantal themabijeenkomsten voor haar leden om de uitwisseling van actuele kennis en expertise in het werkveld te vergroten.
  • VOSVI wisselt kennis en ervaring in vrijwilligerswerk uit met relevante partijen, zoals provincie, gemeente, verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken.
  • VOSVI-leden vertalen gezamenlijk trends en ontwikkelingen in vrijwilligerswerk naar concrete projecten.
  • VOSVI-leden zetten kennis en expertise in om elkaar te adviseren en ondersteunen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit